Preskočiť na hlavný obsah

Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu 2015

Misijná omša v Banskej Bystrici

Misijná modlitba MiSeVi

Bože, dobrotivý Otče, Ty, ktorý každého z nás voláš po mene, pomôž nám byť verní povolaniu, ktoré sme dostali. Chceme byť soľou zeme a svetlom sveta, vždy slúžiť medzi chudobnými s citlivou a účinnou láskou. Potrebujeme Tvojho Syna, Ježiša Krista, aby sme hlásali Tvoje Slovo na miestach, kde sme poslaní. Chceme byť svedkami Tvojho Kráľovstva a žiť blahoslavenstvá. Zošli nám Ducha Svätého tak, že ako cirkev budeme žiť v spoločenstve a jednote s ostatnými. My, laickí misionári, chceme prijať dar spoločenstva a obnoviť seba samých vo svetle Tvojho evanjelia. Nech Panna Mária, Kráľovná misií sprevádza a ochraňuje nepretržitosť nášho sebadarovania v úlohe nám zverenej skrze Ježiša Krista, nášho Pána. Amen